PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe VDBK, met maatschappelijke zetel te Paapsemlaan 20, B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 637.991.566 (hierna "VDBK” genoemd), uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Algemene informatie - Definities

Met dit privacybeleid legt VDBK u op transparante wijze uit hoe het uw persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld:

 • via de websites https://www.vandenborrekitchen.be; https://www.openvandenborrekitchenshop.com en https://monespace.vandenborrekitchen.be (hierna de “Websites” genoemd) ;
 • via de sociale media;
 • bij de opstelling van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij een franchisenemer die een Vanden Borre Kitchen-winkel (hierna de "Winkels” genoemd) uitbaat;
 • wanneer u contact opneemt met de klantendienst van Vanden Borre Kitchen;
 • wanneer u deelneemt aan wedstrijden die door VDBK worden georganiseerd en die worden aangeboden in de Winkels, via zijn Websites of via sociale media;
 • ter gelegenheid van vakbeurzen (bijvoorbeeld Salon de la Franchise of Franchise Expo);
 • via partners

Het privacybeleid is toegankelijk op elke pagina van de Websites door op de link "Privacybeleid” te klikken.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Verordening” genoemd).

De term ‘gegeven’ die in het kader van dit privacybeleid met een hoofdletter wordt geschreven, verwijst naar alle informatie die het direct of indirect, alleen of door vergelijking met andere informatie, mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren.

2. Hoe VDBK gegevens verzamelt - Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

2.1. VDBK en de Winkels kunnen uw Gegevens rechtstreeks bij u verzamelen wanneer u ze aan VDBK verstrekt via:

 • de opstelling van een offerte in een Winkel of op afstand;
 • de sociale media;
 • de Websites;
 • papieren formulieren;
 • uw deelname aan door VDBK georganiseerde wedstrijden.

Als het erom gaat u te helpen uw keukenprojecten te verwezenlijken, doen VDBK en de Winkels er alles aan om u optimaal tevreden te stellen, en bepalen ze samen voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden uw Gegevens zullen worden gebruikt. VDBK en de Winkels treden dus op als medeverantwoordelijke partijen.

Daarom vraagt VDBK u om een Winkel te selecteren wanneer u een onlineformulier op een Website invult, bijvoorbeeld om te worden gecontacteerd, om een catalogus te ontvangen, om een offerte aan te vragen, of om uw persoonlijke ruimte te gebruiken. VDBK deelt uw Gegevens dan met deze Winkel. Deze Gegevens worden verwerkt door VDBK en door de Winkel die u hebt geselecteerd om te kunnen antwoorden op uw vragen en, wanneer u uw toestemming hebt gegeven, om u hun nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen.

Bij de opstelling van een offerte of een aankoop bij een Winkel zal die laatste uw Gegevens daarom ook met VDBK delen.

2.2. VDBK kan uw gegevens ook onrechtstreeks ontvangen, via partners aan wie u uw Gegevens hebt toevertrouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u informatie vraagt over het merk VDBK bij organisaties zoals Toute la Franchise of Franchise.be, of wanneer u contact opneemt met een aanwervingsbureau om te solliciteren naar een baan bij VDBK.

VDBK wijst zijn partners op hun verplichtingen in het kader van de Verordening, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun handelingen wanneer ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

2.3. Ten slotte kan VDBK automatisch uw Gegevens verzamelen via uw surfsporen op de Websites, indien u dit hebt aanvaard (aanvaarding van cookies). Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van VDBK.

3. Welke Gegevens gebruikt VDBK en voor welke doeleinden?

In het kader van de aanvragen die u doet via de Websites (catalogusaanvragen, contact opnemen enz.) of de pagina's van de sociale media van VDBK, of in het kader van tevredenheidsenquêtes verzamelen VDBK en zijn Winkels systematisch uw aanspreektitel, uw achternaam, uw voornaam, uw e-mailadres en eventueel, afhankelijk van het onderwerp van uw aanvraag, uw postadres en telefoonnummer.

Daarnaast, en meer bepaald in de gevallen die hieronder worden beschreven, worden bijkomende Gegevens verwerkt door VDBK en/of de Winkels.

3.1. Als u een offerte aanvraagt

Wanneer u een offerte aanvraagt, verstrekt u de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plattegronden, ouderdom van uw woning, technische kenmerken enz.);
 • informatie over uw keukenproject (soort project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van meubilair, beoogd budget, behoeften op het gebied van leverings- en/of installatiediensten enz.);
 • afbeeldingen, foto's, plattegronden.

Deze Gegevens worden door de Winkel en VDBK verwerkt om de door u gevraagde offerte te kunnen opstellen.

3.2. Als u een aankoop doet bij een Winkel

Voor het correcte beheer van uw bestelling en de opvolging ervan verwerken VDBK en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plattegronden, ouderdom van uw woning, technische kenmerken enz.);
 • informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten (levering, installatie, opslag);
 • financiële informatie (wijze van financiering, gestorte voorschotten enz.);
 • informatie over de opvolging van uw eventuele aanvragen bij de klantendienst;
 • informatie over eventuele klachten die u hebt;
 • de antwoorden die u eventueel hebt gegeven in het kader van een tevredenheidsenquête (NPS).

Deze gegevens worden verwerkt door VDBK en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, om hen in staat te stellen uw bestelling uit te voeren en de opvolging ervan te beheren.

VDBK en de Winkel kunnen uw gegevens daarna gebruiken om u nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen over producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u bij de Winkel hebt gekocht, in overeenstemming met artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003.

3.3. Als u deelneemt aan het peterschapsprogramma van een Winkel

Wanneer u deelneemt aan het peterschapsprogramma van een Winkel, worden uw contactgegevens en uw gegevens over uw burgerlijke staat verwerkt door de Winkel die dit programma organiseert.

De Winkel die instaat voor de organisatie van het peterschapsprogramma waaraan u deelneemt, is dan als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw Gegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

De voorwaarden voor de verwerking van uw Gegevens worden vermeld in het reglement van het peterschapsprogramma van de Winkel.

3.4. Als u financiering wilt voor uw keukenproject

Als u financiering wenst aan te vragen voor de uitvoering van uw keukenproject, verzamelt de Winkel waar u uw aankoop doet bepaalde Gegevens, in het bijzonder financiële Gegevens, zowel voor rekening van de financiële instelling waarbij u de financiering wenst aan te vragen, als voor eigen rekening.

VDBK verwerkt geen Gegevens over uw financieringsaanvragen of daaruit voortvloeiende contracten.

Deze Gegevens worden verwerkt door de Winkel en de financieringsinstelling, in overeenstemming met hun privacybeleid.

3.5. Als u online uw persoonlijke ruimte aanmaakt

VDBK biedt zijn potentiële en huidige klanten een persoonlijke ruimte aan waar ze de kenmerken van hun project kunnen weergeven, online afspraken kunnen maken, hun project kunnen opvolgen, een bericht naar de klantendienst kunnen sturen en hun Gegevens kunnen beheren.

Wanneer u uw persoonlijke ruimte aanmaakt en gebruikt, verwerken VDBK en de door u geselecteerde Winkel de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plattegronden, ouderdom van uw woning, technische kenmerken enz.);
 • informatie over uw keukenproject (soort project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van meubilair en inrichting, beoogd budget enz.);
 • informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten;
 • informatie over de opvolging van uw eventuele aanvragen bij de klantendienst;
 • informatie over de datums en tijdstippen waarop u inlogt op uw ruimte;
 • informatie over eventuele klachten die u hebt.

Deze Gegevens worden verwerkt door VDBK en de door u geselecteerde Winkel om u een speciale persoonlijke ruimte ter beschikking te stellen waarmee u uw keukenproject in alle rust kunt beheren.

3.6. Als u deelneemt aan door VDBK georganiseerde wedstrijden

In het kader van uw deelname aan een door VDBK georganiseerde wedstrijd, moet u mogelijk de volgende Gegevens aan VDBK verstrekken:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, indien nodig de winkel waar u uw prijs wilt afhalen);
 • eventuele aliassen (die u gebruikt op sociale media, en waarmee u aan de wedstrijd deelneemt);
 • eventuele foto's (onder de voorwaarden van elke wedstrijd).

Deze gegevens worden door VDBK (en naargelang van de wedstrijd door de Winkels) verwerkt om de wedstrijd in goede banen te leiden, en in het bijzonder om uw deelname aan de wedstrijd te registreren, om de winnaar(s) te bepalen, om de prijs (prijzen) toe te kennen en om te communiceren over de winnaar(s).

3.7. Als u met VDBK communiceert via sociale media

Wanneer u contact opneemt met VDBK via sociale media, bijvoorbeeld door een bericht te sturen of te posten op zijn pagina's, kunt u Gegevens meedelen. VDBK kan deze Gegevens in uw berichten of posts gebruiken om uw aanvraag en/of vragen te verwerken. Naargelang van het onderwerp van uw aanvraag en/of vraag kan VDBK ook om bijkomende informatie vragen, zoals:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw keukenproject;
 • informatie over eventuele problemen die u ervaart met VDBK en/of een Winkel.

Uw aan VDBK gerichte berichten en posts mogen geen gevoelige gegevens bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond.

Deze Gegevens worden door VDBK verwerkt om met u te communiceren, en om te antwoorden op uw aanvragen en/of vragen.

3.8. Als u zich kandidaat stelt om franchisenemer van VDBK te worden

U kunt zich kandidaat stellen als franchisenemer bij het VDBK-netwerk in België door een e-mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres, door op het tabblad "Een winkel openen” te klikken. Vervolgens moet u een kandidatuurdossier invullen. U verstrekt dan de volgende Gegevens:

Vervolgens moet u een kandidatuurdossier invullen. U verstrekt dan de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma's, jaar waarin u uw diploma hebt behaald enz.);
 • informatie over uw beroepservaring en uw competenties (cv, ervaring op het gebied van management, bedrijfsbeheer, informatica, handel enz.);
 • informatie over uw voornemen om franchisenemer van VDBK te worden (motieven, verwachtingen, aard van het geplande project, gewenste vestigingsplaats enz.);
 • informatie over uw financiële situatie (beschikbaar persoonlijk kapitaal, wijze van financiering van het project, deelnemingen in bedrijven enz.).

Deze Gegevens worden door VDBK verwerkt met het oog op de registratie en het bestuderen van uw kandidatuur om lid te worden van zijn netwerk in België of Luxemburg.

Deze Gegevens worden niet gedeeld met de Winkels en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van VDBK.

3.9. Als u solliciteert bij VDBK of een Winkel

In het kader van deze sollicitatie moet u mogelijk de volgende Gegevens aan VDBK verstrekken:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma's, jaar waarin u uw diploma hebt behaald enz.);
 • informatie over uw beroepservaring en uw competenties (cv, motivatiebrief enz.);
 • informatie over uw professionele ambities.

Wanneer u solliciteert bij VDBK, worden de Gegevens niet gedeeld met de Winkels en vallen ze onder de exclusieve verantwoordelijkheid van VDBK.

Wanneer u via de Websites solliciteert bij een Winkel, worden de Gegevens door VDBK doorgestuurd naar de Winkel waar u wenst te solliciteren. De Winkel is dan als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw Gegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

3.10. Als u feedback achterlaat over uw ervaring als klant

U kunt feedback over uw ervaring met het merk VDBK achterlaten via formulieren die verkrijgbaar zijn in de Winkels of op de Website.

U verstrekt dan de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over hoe tevreden u bent;
 • informatie over uw ervaring bij VDBK;
 • informatie over uw project (installatiedatum, naam van het gekochte model, kleur van de fronten).

Deze gegevens worden door VDBK en de Winkels verwerkt met het oog op (i) het identificeren van verbeterpunten die VDBK en zijn Winkels kunnen aanwenden om klanten beter tevreden te stellen, en (ii) het onder de aandacht brengen van uw klantervaring bij potentiële klanten.

3.11. Als u op de Websites surft

Wanneer u de Websites gebruikt, worden verbindingsgegevens (cookies, logbestanden) verzameld door VDBK, waaronder:

 • informatie over uw gebruik van de betreffende Website (uw verbindingsduur, het tijdstip en de dag van de verbinding, uw IP-adres, uw verbindingsmethode, het type en de versie van uw internetbrowser enz.;
 • informatie over uw apparatuur (uw besturingssysteem, uw unieke randapparatuuridentificatiecode enz.);
 • informatie over de zoekopdrachten die u uitvoert op de betreffende Website;

Deze Gegevens worden door VDBK verwerkt om in het bijzonder de werking van de Websites te vergemakkelijken, voor statistieken, telling van het aantal bezoekers en reclame. Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van VDBK.

4. Rechtsgronden voor de verwerking van Gegevens door VDBK

VDBK verzamelt uw gegevens op basis van vier rechtsgronden:

Het nakomen van verplichtingen in het kader van een contract:

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld opstelling van een offerte of het plaatsen van een bestelling, deelname aan een wedstrijd, levering van de bestelde producten of diensten, aanmaak van een persoonlijke ruimte).

Een wettelijke verplichting die de verwerking verplicht stelt:

Het regelgevend kader kan de verwerking en overdracht van bepaalde gegevens verplicht stellen (bijvoorbeeld het bewaren van facturen in het kader van administratieve controles).

Rechtmatig belang:

Bepaalde gegevens kunnen worden verwerkt op basis van het rechtmatige belang (bijvoorbeeld om tevredenheidsenquêtes uit te voeren, om producten bij klanten te promoten, om te antwoorden op uw aanvragen en/of vragen via sociale media, om per e-mail en/of telefonisch contact op te nemen met onze klantendienst, om uw sollicitatie in aanmerking te nemen).

Uw toestemming:

VDBK vraagt uw toestemming voor elke andere gegevensverzameling die niet overeenstemt met de vorige gevallen (vb.: onlineformulier, catalogusaanvraag, nieuwsbrief).

Deze toestemming kan de vorm aannemen van een aan te vinken vakje of van een positieve handeling van uw kant om Gegevens door te geven aan VDBK en/of een Winkel voor het aangegeven doel.

5. Bewaartermijnen

Uw Gegevens worden gedurende de volgende termijnen bewaard:

Gebruik van de GegevensBewaringstermijn
Gegevens die worden verzameld in het kader van marktonderzoek, de opstelling van een offerte, een tevredenheidsenquête, een aanvraag via de Websites (aanvraag tot verzending van een catalogus en ondersteuning van VDBK en de door u geselecteerde Winkel), een tevredenheidsenquête na de opstelling van een offerte of in het kader van het gebruik van uw persoonlijke ruimte.3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u.
Gegevens die via de website https://www.vandenborrekitchen.be worden verzameld in het kader van een aanvraag om een catalogus per post naar uw woonplaats te sturen, of om een catalogus te reserveren en daarna in een Winkel af te halen.30 dagen nadat ze verzameld zijn.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag voor een afspraak die niet tot de opstelling van een offerte heeft geleid.90 dagen nadat ze verzameld zijn.
Gegevens die worden verzameld in het kader van uw deelname aan een door VDBK georganiseerde wedstrijd.

De Gegevens van de deelnemers worden tot 60 dagen na de uitreiking van de prijzen bewaard.

De Gegevens van de winnaars worden tot 2 jaar na de uitreiking van de prijzen bewaard.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag per e-mail of telefoon bij onze klantendienst.

Indien u klant bent, worden de Gegevens zo lang als nodig bewaard, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden.

Indien u geen klant bent, worden de Gegevens bewaard gedurende een termijn van 3 jaar vanaf het laatste contact met u.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verkoop van goederen.Zolang als nodig, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden, om u in staat te stellen van de voornoemde garanties te profiteren.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een installatiedienst en in het kader van de tevredenheidsenquête die na de installatie in kwestie wordt uitgevoerd.10 jaar vanaf de datum van het certificaat van oplevering van de werken.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een kandidatuur om lid te worden van het franchisenetwerk van VDBK in België of Luxemburg.3 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw kandidatuur geen positief gevolg heeft gekregen, of zolang als nodig wanneer uw kandidatuur ertoe leidt dat u in de hoedanigheid van franchisenemer lid wordt van het VDBK-netwerk.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een sollicitatie bij VDBK.2 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw sollicitatie niet tot een aanwerving heeft geleid, of zolang als nodig wanneer uw sollicitatie tot een aanwerving door VDBK leidt.
Gegevens die worden verzameld wanneer u de Websites bezoekt.13 maanden nadat ze verzameld zijn.

Na afloop van deze periodes worden de persoonsgegevens anoniem gearchiveerd.

6. Aan wie geeft VDBK uw Gegevens door?

VDBK geeft uw Gegevens niet door aan derden. Voor VDBK is dit de basis van een vertrouwensrelatie.

VDBK deelt evenwel sommige van uw Gegevens met de volgende partners:

 • bedrijven die VDBK en zijn Winkels ondersteunen bij het beheer van uw bestellingen, zoals betaalproviders, magazijnen, leveranciers, orderverzamelaars, leveringsbedrijven en bedrijven die belast zijn met de installatie van uw keuken;
 • bedrijven die VDBK en de Winkels ondersteunen bij het beheer van de klantenrelaties;
 • bedrijven die VDBK en de Winkels ondersteunen bij hun marketingcommunicatie;
 • bedrijven die enquêtes en polls uitvoeren en de resultaten ervan analyseren, met het oog op de verbetering van de door VDBK aangeboden diensten en producten;
 • bedrijven die VDBK ondersteunen bij zijn aanwervingen en die van de Winkels van VDBK;
 • bedrijven die VDBK IT-oplossingen bieden om uw keukenproject te realiseren;
 • de moedermaatschappijen van VDBK, FBD International (410 917 439 Handels- en vennootschapsregister Bobigny, hierna “FBD” genoemd) en New Vanden Borre (BE 0412.723.419);
 • dochterondernemingen van FBD;
 • bedrijven die door u goedgekeurd zijn, zoals sociale media (als u ervoor kiest om uw accounts aan VDBK te koppelen).

Deze partners kunnen hun eigen beleid hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en VDBK stelt voor dat u het raadpleegt.

VDBK kan uw Gegevens ook doorgeven aan bevoegde overheden die erom vragen, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Uw Gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in het kader van een wijziging van de zeggenschap over een Winkel of over VDBK, een collectieve procedure of een verkoop van activa van een Winkel of van VDBK.

7. Uw rechten

In overeenstemming met de Verordening geniet u de volgende rechten:

 • vragen om uw Gegevens te raadplegen;
 • vragen om uw onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren;
 • vragen om uw Gegevens te wissen (op voorwaarde dat VDBK geen legitieme en dwingende reden heeft om ze te bewaren);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens;
 • vragen om de verwerking van uw Gegevens te beperken;
 • vragen om uw Gegevens over te dragen (let wel: dit recht geldt alleen voor de elektronische gegevens die u hebt verstrekt).

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen, kan VDBK u in overeenstemming met de geldende Verordening om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk blijkt om uw identiteit te verifiëren.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

VDBK neemt technische en organisatorische maatregelen die afgestemd zijn op de aard van de Gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, verloren gaan of worden doorgegeven aan onbevoegde derden, tenzij openbaarmaking door de regelgeving vereist is, in het bijzonder op vraag van een rechterlijke instantie, federale of andere politiedienst of om het even welke andere overheid die hiertoe krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is.

Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het volgende:

 • beperking van de toegang tot uw Gegevens tot werknemers van VDBK en FBD die ze echt nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, om u producten te leveren of diensten te verlenen, voor de contractuele garanties die u geniet, of om op uw vragen te antwoorden;
 • voorlichting van het voltallige personeel van VDBK en FBD over gegevensbescherming en -beveiliging;
 • implementatie van een beleid inzake informatiesysteembeveiliging;
 • implementatie van een beleid inzake incidentenbeheer;
 • implementatie van een procedure voor de afdanking van activa;
 • beveiliging van zijn Websites;
 • beveiliging van zijn ruimten en de computerservers (beveiligde toegang, authenticatieprocedure, antivirusprogramma, firewall enz.);
 • regelmatige computerback-ups om elk risico op verlies of beschadiging te voorkomen.

9. Wees voorzichtig met uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u hebt gekozen om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke VDBK-ruimte. U verbindt zich ertoe om dit wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken.

De veiligheid van gegevensoverdracht via het internet kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Daarom kan VDBK de totale veiligheid van Gegevens die via het netwerk worden verzonden, niet absoluut garanderen. Gezien die omstandigheden valt het onder uw verantwoordelijkheid om voldoende middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen Gegevens te beschermen. VDBK raadt u aan uiterst voorzichtig om te springen met uw Gegevens, en ook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om uw Gegevens, software en hardware te beschermen, in het bijzonder tegen binnendringing door derden en tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Houd er rekening mee dat VDBK niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies dat of schade die wordt veroorzaakt door uw nalatigheid.

10. Beleid inzake de bescherming van gegevens en Minderjarigen

De Websites zijn niet bestemd voor minderjarigen jonger dan 18 jaar (hierna de "Minderjarigen” genoemd), maar blijven voor hen toegankelijk voor zover ze geen inhoud bevatten die voor Minderjarigen verboden is.

De formulieren, vragenlijsten op de Website en de persoonlijke ruimte zijn niet bedoeld om Gegevens over Minderjarigen te verzamelen. De wettelijke vertegenwoordiger van de Minderjarige kan een e-mail sturen naar gdpr@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be om de rechten van de Minderjarige uit te oefenen, in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 7 van dit privacybeleid.

11. Uw rechtsmiddelen

VDBK hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van en het respect voor uw privacy. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop VDBK of een Winkel uw Gegevens verwerkt, indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen hebt over de manier waarop VDBK uw Gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be.

Als u na contact met VDBK meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@remove-this.adp-gba.remove-this.be; +32 (0)2 274 48 00).

12. Wijzigingen van het privacybeleid

Om te allen tijde aan de Verordening te voldoen, dient VDBK dit privacybeleid af en toe te wijzigen.

VDBK raadt u aan deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 18 februari 2021.